Chính sách bảo mật
Privacy Policy
Chính sách bảo mật khi sử dụng Website này.

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã xem Website của Nghiệp đoàn Aureole Việt Nam.
Website này đang được Nghiệp đoàn Aureole (Nghiệp đoàn chúng tôi) đưa vào sử dụng.
Khi sử dụng Website này, quý khách hàng được coi là đã đồng ý các Điều khoản sử dụng trong đây.
Xin lưu ý rằng công ty của chúng tôi khi có thay đổi về điều kiện sử dụng Website này, sẽ áp dụng điều kiện sử dụng sau khi thay đổi tương ứng với trường hợp đó.

Đối với bản quyền

Bản quyền liên quan đến nội dung trong Website này về nguyên tắc thuộc sở hữu của Nghiệp đoàn chúng tôi.
Đối với tất cả những dữ liệu văn bản, video, logo tên công ty, hình ảnh được đăng tải trên Website này nếu không có sự cho phép của công ty chúng tôi thì nghiêm cấm sử dụng toàn bộ hoặc một phần trong đó (bao gồm sao chép, chuyển đổi sai mục đích…)

Đối với việc tạo liên kết

Nếu quý khách muốn liên kết đến Website này, xin vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.
Ngoài ra, đối với những liên kết từ các Website được chỉ ra dưới đây chúng tôi tuyệt đối từ chối.
Các Website bao gồm các nội dung làm ảnh hưởng đến danh tiếng, gây bất lợi, thiệt hại hoặc có thể làm ảnh hưởng đến công ty chúng tôi, hoặc công ty khác hoặc bên thứ ba.
Các Website chứa các hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm bản quyền, quyền thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của công ty, các công ty khác hoặc bên thứ ba.
Các Website chứa nội dung có những hành vi trái với thuần phong mỹ tục.
Các Website sử dụng liên kết đến trang website này với mục đích kinh doanh.
Các Website chứa nội dung vi phạm hoặc có thể vi phạm luật, sắc lệnh hoặc pháp lệnh
Ngoài ra, các Website mà chúng tôi cho là không phù hợp

1.Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân

Nghiệp đoàn chúng tôi thông qua hoạt động kinh doanh của nghiệp đoàn phải bảo vệ thông tin cá nhân của những người đã cung cấp thông tin cho chúng tôi (gọi tắt là đương sự), chúng tôi nhận thức được nghĩa vụ quan trọng với tư cách là doanh nghiệp đang sở hữu thông tin cá nhân, chúng tôi thiết lập những chính sách xử lý như sau để nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân.

Tuân thủ luật pháp và quy chuẩn

Nghiệp đoàn chúng tôi sẽ nghiêm túc thành thật tuân thủ điều luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật có liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

2.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân.

Nghiệp đoàn chúng tôi đối với thông tin cá nhân sử dụng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng đó trừ trường hợp pháp luật yêu cầu nhằm mục đích cung cấp cho các doanh nghiệp chung, doanh nghiệp quản lý thực tập sinh kỹ năng, hay các đoàn thể quản lý lao động của nhận viên dưới đây:

1)Liên lạc, gửi hồ sơ các loại đến các tổ chức hành chính như Cục Nhập cư Nhật Bản, Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ năng (OTIT), Tổ chức Hợp tác Đào tạo Quốc tế Nhật Bản (JITCO), Hiệp hội Trung ương Doanh nghiệp vừa và nhỏ, trung tâm ủy thác đào tạo khi nhập cảnh, cơ quan Phái cử ở nước ngoài và những cơ quan liên quan khác.
2)Trả lời thắc mắc từ các tổ chức hành chính như Cục Nhập cư Nhật Bản, Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ năng (OTIT), Tổ chức Hợp tác Đào tạo Quốc tế Nhật Bản (JITCO), Hiệp hội Trung ương Doanh nghiệp vừa và nhỏ, trung tâm ủy thác đào tạo khi nhập cảnh, cơ quan Phái cử ở nước ngoài và những cơ quan liên quan khác.
3)Thủ tục chứng nhận, thay đổi, gia hạn liên quan đến tư cách lưu trú, nhập cảnh, xác nhận kế hoạch thực tập kỹ năng của thực sinh người nước ngoài đến các tổ chức hành chính như Cục Nhập cư Nhật Bản, Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ năng (OTIT), Tổ chức Hợp tác Đào tạo Quốc tế Nhật Bản (JITCO), Hiệp hội Trung ương Doanh nghiệp vừa và nhỏ, trung tâm ủy thác đào tạo khi nhập cảnh, cơ quan Phái cử ở nước ngoài và những cơ quan liên quan khác.
4)Thăm hỏi định kì doanh nghiệp tiếp nhận thực tập sinh, thực thi giám sát,v.v., đồng thời tiếp nhận và phản hồi các ý kiến từ thực tập sinh kỹ năng nước ngoài.
6)Sử dụng trong phạm vi cần thiết như là để quản lý công việc của các cán bộ và nhân viên của Nghiệp đoàn chúng tôi, thực hiện các thủ tục bảo hiểm khác nhau, thủ tục khám sức khỏe, thông tin liên lạc khẩn cấp, v.v.
7)Sử dụng trong phạm vi mục đích hợp lý không vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến các doanh nghiệp khác và Nghiệp đoàn chúng tôi.

3.Quản lý thông tin cá nhân

Để ngăn ngừa mất mát, sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân, Nghiệp đoàn chúng tôi sẽ duy trì nội dung chính xác và luôn cập nhật tuân theo quy trình nội bộ và phương châm, hướng dẫn của các đoàn thể liên quan, các bộ chính phủ, pháp lệnh, thực hiện các biện pháp an toàn phù hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu.

4.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Nghiệp đoàn chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp dưới đây.

1)Trường hợp được sự đồng ý trước của đương sự.
2)Trường hợp để đạt được mục đích sử dụng nên cung cấp cho nơi ủy thác nghiệp vụ mà Nghiệp đoàn chúng tôi tiến hành giám sát thích hợp.
3)Trường hợp dựa trên quy định pháp luật.

5.Sử dụng chung thông tin cá nhân.

Để đáp ứng một cách thích hợp các yêu cầu và thắc mắc từ các công ty thành viên nghiệp đoàn, chúng tôi sẽ sử dụng chung địa chỉ liên lạc, tên mà Nghiệp đoàn chúng tôi nhận được từ đương sự. Ngoài ra, Nghiệp đoàn chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc sử dụng chung.

6.Các thắc mắc về công khai thông tin cá nhân

Trường hợp khi có yêu cầu ngừng cung cấp thông tin cho bên thứ ba, ngưng sử dụng/xóa (sau đây sẽ gọi tắt là ngưng sử dụng), xóa,/bổ sung,/đính chính và công khai (sau đây gọi tắt là đính chính) đối với thông tin cá nhân từ đương sự thì Nghiệp đoàn chúng tôi sẽ ngay lặp tức đối ứng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong các trường hợp sau.

1)Trường hợp không thể xác nhận từ đương sự.
2)Trường hợp yêu cầu ngưng sử dụng, đính chính, công khai đối với những thông tin cá nhân không thuộc sở hữu của Nghiệp đoàn chúng tôi.
3)Những yêu cầu công khai đối với thông tin cá nhân mà Nghiệp đoàn chúng tôi sở hữu tương ứng với Quy định của Điều 28 Khoản 1 Luật bảo vệ Thông tin Cá nhân (Ngoại lệ về công khai).
4)Trường hợp được yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân mà Nghiệp đoàn chúng tôi sở hữu không đúng sự thật.
5)Trường hợp yêu cầu xóa bỏ, ngưng sử dụng đối với thông tin cá nhân mà Nghiệp đoàn chúng tôi sở hữu tương ứng với Quy định của Điều 30 Khoản 1 Luật bảo vệ Thông tin Cá nhân (Ngoại lệ đối với việc ngưng sử dụng).
6)Trường hợp được yêu cầu tạm dừng cung cấp cho bên thứ ba đối với thông tin cá nhân cá nhân mà Nghiệp đoàn chúng tôi sở hữu tương ứng với Điều 30 Khoản 2 Luật bảo vệ Thông tin Cá nhân (Ngoại lệ đối với việc ngưng cung cấp cho bên thứ 3).

Ngày 28 tháng 9 năm 2020
Nghiệp đoàn Aureole Việt Nam
Đại diện 中野谷 井助